Viimeksi päivitetty 14.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Osuuskunta Fabriikki 8, Nahkurinkatu 8, 20100 Turku

2. Rekisterin nimi
Osuuskunta Fabriikki 8: n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti: asiakkaan tilaamien Osuuskunta Fabriikki 8:n sekä sen aputoiminimien ja kauppanimien tarjoamien tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen, toimittamiseen sekä niistä tiedottamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Y-tunnus
Tuote- ja tilaustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja lisätään rekisteriin, kun rekisteröity antaa itse tietonsa tilauksen tekemisen yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme tarvittavia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Osuuskunta Fabriikki 8:n tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä, ja laitteet sijaitsevat turvallisissa, valvotuissa tiloissa. Henkilötietojen käsittelijöitä on ohjeistettu tietoturvakysymyksistä. Emme vastaa sivuillemme linkitettyjen ulkopuolisten tahojen sisältöjen yksityisyydensuojasta.

10. Asiakkaidemme vaikuttamismahdollisuudet
Asiakkaamme voivat halutessaan pyytää poistamaan tietonsa markkinointiin käytettäviltä listoilta ottamalla yhteyttä osoitteeseen fabriikki8 (a) gmail.com. Asiakkaamme voivat myös tarkistaa, mitä tietoja olemme heistä tallentaneet. Asiakkaan pyynnöstä voimme poistaa tai täydentää tietoja, jotka ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä tai vanhentuneita.

11. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Laura Vesanto, hallituksen puheenjohtaja, fabriikki8 (a) gmail.com