Salla Keskinen on valmistunut valokuvaajaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta 2010 sekä Taiteen maisteriksi kuvataidekasvatuksen osastolta Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta Helsingistä 2017. Hän on työskennellyt monipuolisesti valokuvaajana, taiteen opetustehtävissä sekä taiteilijana käyttäen medianaan valokuvaa, videota ja performanssia.

Salla on tehnyt kuvauksia mm.  Sammakon kustannusosakeyhtiölle, Turun AMK:lle, Taideyliopistolle, H2Ö-festivaalille ja Uuden tanssin keskus Zodiakille sekä useita hääkuvauksia. Hän on työskennellyt Suomen Valokuvataiteen museon oppaana ja työpajaohjaajana, Turun Taidehallin näyttelykoordinaattorina sekä taideopettajana eri opistoissa ja oppilaitoiksissa. Salla on käynyt Visual Thinking Strategies -kuvantulkintakoulutuksen ja on yksi VTS Suomi ry:n perustajajäsenistä.

Salla on erityisen kiinnostunut luovasta toiminnasta kokonaisemman ja monipuolisemman itseilmaisun väylänä sekä yhteyden rakentajana ihmisten välillä. Taiteen maisterin opinnoissaan hän suoritti sivuaineen verran taideterapian opintoja ja kirjoitti maisterityönsä kosketuksen mahdollisuuksista taiteen aiheena ja muotona. Valokuvauksessa Sallan erityisosaamisalueita ovat filmikuvaus ja pimiötyöskentely, teatteri-, tanssi- ja muut tapahtumakuvaukset sekä luovien työpajojen ohjaukset. Hän on perehtynyt laajasti omakuvallisiin, moniaistisiin ja kokemuksellisiin taiteen menetelmiin.

Tällä hetkellä Salla laajentaa osaamistaan Livian ammattiopiston luonnontuotejalostajan koulutuksessa sekä Frantsilan yrttitarhan koulutuksissa.

salla.keski@gmail.com

www.sallakeskinen.fi

https://cargocollective.com/sallakeskinen

https://vtssuomi.fi