Salla Keskinen on valmistunut valokuvaajaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta 2010. Sittemmin hän on työskennellyt monipuolisesti valokuvauksen ja performanssin parissa niin taiteilijana, freelance-valokuvaajana, työpajojen ohjaajana kuin kuraattorinakin. Hän on tehnyt kuvauksia mm. Linnateatterille, Sammakon kustannusosakeyhtiölle, Turun AMK:lle, Taideyliopiston Teatterikorkeakoululle, H2Ö-festivaalille sekä useita hääkuvauksia. Hän on vaikuttanut Jyväskylän Luovan Valokuvauksen keskuksen ja Turun Valokuvakeskus Perin hallituksissa ja näyttelytyöryhmissä. Parhaillaan hän viimeistelee kuvataidekasvatuksen maisteriopintojaan Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Helsingissä. Hän on erityisen kiinnostunut luovasta toiminnasta kokonaisemman ja monipuolisemman itseilmaisun väylänä sekä yhteyden rakentajana ihmisten välillä. Valokuvauksessa Sallan erityisosaamisalueita ovat filmikuvaus ja pimiötyöskentely, teatteri-, tanssi- ja muut tapahtumakuvaukset sekä luovien työpajojen ohjaukset. Hän on perehtynyt laajasti moniaistisiin ja kokemuksellisiin omakuvamenetelmiin. Ohjaus- ja opetustöissä hän haluaa välittää jokaiselle nähdyksi tulemisen kokemuksen.

salla.keski@gmail.com
050 518 7724